Examinering

Door het verbod op groepsbijeenkomsten zullen examencentra alle groepsgewijze, fysieke VCA- en SOG-examens moeten uitstellen tot minimaal 1 juni 2020.

Dispensatie voor diploma's en certificaten uit het Centraal Diploma Register

1) Diplomahouders van wie het diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden, intrekt.

Op dit moment duren deze maatregelen nog minimaal tot 1 juni 2020. Dit betekent dat de dispensatie voorlopig geldt tot 1 september 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.

2) Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.

3) Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling. Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen weer mogelijk is, of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever.

VIL VCU Lesmateriaal

Voor het VIL VCU Examen kunt u het lesmateriaal gebruiken voor VCA VOL. Daarmee vangt u twee vliegen in één klap: u bereidt zich voor op het VIL VCU examen én leert de voor u relevante elementen uit de module Basisveiligheid.

VIL VCU lesmaterialen

Het lesmateriaal bereidt intercedenten en leidinggevenden van een uitzendbureau voor het op VIL VCU examen. U leert welke veiligheidseisen worden gesteld aan personeel bij VCA-gecertificeerde bedrijven en weet waarop u moet letten bij het zoeken van uitzendkrachten.

Ons lesmateriaal is gebaseerd op de actuele Eind en Toetstermen VCA. Voor het VIL VCU examen zijn de onderdelen ‘taakrisicoanalyses’ of ‘ongevallenonderzoek’ niet van toepassing. U dient wel aandacht te besteden aan onder meer wetgeving en verantwoordelijkheden tussen inlener, uitzendorganisatie en uitleenkracht.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wetgeving
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen: oorzaken en preventie
 • Veiligheidsgedrag
 • Taken, rechten, plichten en overleg
 • Procedures en instructies, signalering
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Voorbereiden via E-learning

Via E-learning bereidt u zich online, waar en wanneer u maar wilt, voor op het VIL VCU examen.

Boek Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA

Het boek Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA, de 9e druk, voldoet volledig aan de nieuwe eind- en toetstermen die per 14 oktober 2014 gelden.

Prijs: € 37,50 (€ 39,75 incl. BTW)

Bestel hier

VIL VCU proefexamen

We raden u aan om ter voorbereiding een officieel VIL VCU proefexamen te maken, zodat u weet welke vraagstellingen u kunt verwachten en hoeveel tijd u heeft om het VIL VCU examen goed te kunnen maken.Lees hier meer over het VIL VCU proefexamen en maak direct online.