Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over onze VCA-examens? Hieronder lees je de de antwoorden op de meeste gestelde vragen.

Voor wie is het behalen van een VIL-VCU diploma van belang?

De onderwerpen in de leerstof van VOL-VCA, die niet van belang zijn voor een intercedent, zijn vervangen door onderwerpen zoals wetgeving. Er wordt dieper ingegaan op de relatie tussen inlener, uitzendbureau en uitzendkracht. Deze onderwerpen zijn wel belangrijk voor een intercedent. De leerstof van Basisveiligheid VCA is overigens volledig opgenomen in de leerstof van VIL-VCU zoals dat ook het geval is in de leerstof van VOL-VCA.

Wat houdt een B-VCA Groen examen in?

Bij het B-VCA Groen examen is een aantal vragen toegespitst op onderwerpen die in de groensector van belang zijn. Zo wordt het voor werknemers in de groensector dus interessant om dit examen te doen. Als je het Groen examen behaald hebt, ontvang je hetzelfde diploma als de kandidaten die het B-VCA examen hebben behaald. Het Groen examen is alleen beschikbaar voor Basisveiligheid VCA.

Wat zijn geldige identiteitsbewijzen (om deel te nemen aan het VCA-examen)?

Geldige identiteitsbewijzen zijn:

  • Een geldig paspoort of een geldig buitenlands reisdocument
  • Een geldig rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument of vreemdelingenpas, afgegeven door een Nederlandse overheidsinstantie>

Een rijbewijs, identiteitskaart (van buiten de EER landen), vreemdelingendocument of vreemdelingenpas, afgegeven in een ander land, is niet geldig.
De geldigheidsduur van een identiteitsbewijs mag op de examendatum niet zijn verlopen.

Mag ik aan het examen deelnemen als mijn ID-bewijs is gestolen of als ik het kwijt ben?

Ook al heb je aangifte gedaan, of een nieuw document aangevraagd bij diefstal of verlies van je ID-bewijs, je kan dan geen examen doen.
Om examen te mogen doen moet je in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs. Een Nederlands rijbewijs is ook een geldig identiteitsbewijs.

Waarom vragen jullie mijn persoonlijke gegevens?

Deze zijn nodig om certificering en de registratie in het Centraal Diploma Register juist te kunnen laten plaatsvinden.

Is een mondeling examen mogelijk?

Nee, maar een voorleesexamen is wel mogelijk. Dit kan bij de aanmelding worden aangevraagd. Overigens is een voorleesexamen alleen aan te vragen voor B-VCA.

Wat houdt een voorleesexamen in?

De kandidaat krijgt een koptelefoon en de examenvragen worden door de computer voorgelezen. Afkortingen zoals LEL en BHV-er worden voorgelezen zoals ze in het examen zijn opgenomen. Je moet deze afkortingen dan ook echt kennen.

Is het gebruik van een woordenboek tijdens het examen toegestaan?

Nee, er mag geen woordenboek worden gebruikt. Ook de surveillant mag geen uitleg geven bij woorden en begrippen.

Ik ben mijn VCA-diploma kwijt

In het Centraal Diploma Register VCA (CDR) sta je als diplomahouder vermeld. Als je je kunt identificeren en de registratie klopt in het CDR, dan is dit voldoende. Het is dus niet nodig om een duplicaat te hebben.

Hoe kan ik beoordelen of een diploma geldig is?

De registratie van het diploma in het Centraal Diploma Register (CDR) is leidend. De gegevens op het diploma moeten overeenkomen met de gegevens zoals zij staan vermeld in het CDR. Staat het diploma niet in het CDR vermeld, neem dan contact met ons op!

Wat is de meest actuele dispensatieregeling van SSVV in het kader van corona?

  1. Diplomahouders van wie het diploma in de periode 15 december 2020 tot en met 20 april 2021 verloopt en die vanwege de actuele situatie rond het coronavirus geen examen kunnen of willen doen, krijgen vooralsnog dispensatie tot 1 juli 2021. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.Dit geldt voor de volgende diploma’s en certificaten in het Centraal Diploma Register: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU en SOG-petrochemie. Het CDR geeft bij diploma’s die in de periode 15 december 2020 tot en met 20 april 2021 zijn verlopen de volgende melding: ‘Dit diploma valt onder de dispensatieregeling van de SSVV in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de diplomahouder tijdelijk met zijn verlopen diploma mag blijven werken.
  2. Ook medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moeten halen en dit vanwege de actuele situatie rond het coronavirus niet kunnen of willen doen, krijgen vooralsnog dispensatie tot 1 juli 2021. VCA-gecertificeerde bedrijven moeten deze medewerkers door een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) laten begeleiden tot het moment dat zij succesvol examen hebben kunnen doen.
  3. Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling.
  4. Onze dispensatieregeling houdt nadrukkelijk geen verbod op examens in. Mensen die examen willen doen, kunnen met een erkend examencentrum kijken welke mogelijkheden hiervoor zijn. De kandidaat en het examencentrum zijn er dan samen verantwoordelijk voor dat het examen op een verantwoorde manier plaatsvindt.