Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over onze VCA-examens? Hieronder lees je de antwoorden op veelgestelde vragen.

Voor welk VCA-examen moet ik mij aanmelden?

VCA Basis is voor alle uitvoerende medewerkers.
VCA Basis Groen is voor uitvoerende medewerkers in de groensector.
VCA VOL is voor leidinggevenden en ZZP-ers.
VIL VCU is voor intercedenten en leidinggeven van uitzendbureaus.

Wat houdt een B-VCA Groen examen in?

Bij het B-VCA Groen examen is een aantal vragen toegespitst op onderwerpen die in de groensector van belang zijn. Zo wordt het voor werknemers in de groensector dus interessant om dit examen te doen. Het verschil is dat het B-VCA Groen examen maximaal 20 'groen gekleurde' vragen bevat waarbij de vraag aansluit op het werken in het groen. Als je het Groen examen behaald hebt, ontvang je hetzelfde diploma als de kandidaten die het B-VCA examen hebben behaald. Het Groen examen is alleen beschikbaar voor Basisveiligheid VCA.

Voor wie is het behalen van een VIL-VCU diploma van belang?

De onderwerpen in de leerstof van VOL-VCA, die niet van belang zijn voor een intercedent, zijn vervangen door onderwerpen zoals wetgeving. Er wordt dieper ingegaan op de relatie tussen inlener, uitzendbureau en uitzendkracht. Deze onderwerpen zijn wel belangrijk voor een intercedent. De leerstof van Basisveiligheid VCA is overigens volledig opgenomen in de leerstof van VIL-VCU zoals dat ook het geval is in de leerstof van VOL-VCA.

Wat is het taalniveau van het VCA-examen?

Het VCA-examen heeft taalniveau A2 (1F) als het gaat om de opbouw van de tekst (de zinnen en woorden). Omdat er ook veel technische begrippen worden gebruikt, heeft het VCA-examen taalniveau B1 (2F). Meer informatie over het taalniveau vind je hier.

Wat zijn geldige identiteitsbewijzen om deel te nemen aan het VCA-examen?

Geldige identiteitsbewijzen zijn:

  • Paspoort
  • Nederlandse identiteitskaart
  • ID-kaart uit een EER-land
  • Nederlands vreemdelingendocument
  • Een rijbewijs afgegeven door een overheidsinstantie binnen de EER-landen (mits voorzien van pasfoto)

De geldigheidsduur van een identiteitsbewijs mag op de examendatum niet zijn verlopen.

Voor meer informatie zie https://www.rijksoverheid.nl/. Kandidaten opgenomen in een detentiecentrum die niet beschikken over een legitimatiebewijs zoals hierboven beschreven dienen zich te legitimeren met een (detentie)verklaring voorzien van een (recente en gelijkende) foto van de kandidaat.

Mag ik aan het examen deelnemen als mijn ID-bewijs is gestolen of als ik het kwijt ben?

Ook al heb je aangifte gedaan of een nieuw document aangevraagd bij diefstal of verlies van je ID-bewijs, je kan dan geen examen doen. Om examen te mogen doen moet je in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs.

Waarom vragen jullie mijn persoonlijke gegevens?

Deze zijn nodig om certificering en de registratie in het Centraal Diploma Register juist te kunnen laten plaatsvinden.

Is een mondeling examen mogelijk?

Nee, maar een voorleesexamen is wel mogelijk. Dit kan bij de aanmelding worden aangevraagd. Overigens is een voorleesexamen alleen aan te vragen voor Basis VCA.

Wat houdt een voorleesexamen in?

De kandidaat krijgt een koptelefoon en de examenvragen worden door de computer voorgelezen. Afkortingen zoals LEL en BHV-er worden voorgelezen zoals ze in het examen zijn opgenomen. Je moet deze afkortingen dan ook echt kennen.

Is het gebruik van een woordenboek tijdens het examen toegestaan?

Nee, er mag geen woordenboek worden gebruikt. Ook de examenleider mag geen uitleg geven bij woorden en begrippen.

Ik ben mijn VCA-diploma of VCA-pasje kwijt

In het Centraal Diploma Register VCA (CDR) sta je als diplomahouder vermeld. Als je je kunt identificeren en de registratie klopt in het CDR, dan is dit voldoende. Wil je toch een nieuw VCA-diploma of VCA-pasje, dan kun je deze bij ons bestellen.

Hoe kan ik beoordelen of een diploma geldig is?

De registratie van het diploma in het Centraal Diploma Register (CDR) is leidend. De gegevens op het diploma moeten overeenkomen met de gegevens zoals zij staan vermeld in het CDR. Staat het diploma niet in het CDR vermeld, neem dan contact met ons op!

Hoe lang is het VCA-diploma geldig?

Het VCA-diploma is 10 jaar geldig.

Welke buitenlandse diploma's zijn gelijkwaardig aan VCA?

Informatie over gelijkwaardige buitenlandse diploma’s vindt u hier.