Examinering

Door het verbod op groepsbijeenkomsten zullen examencentra alle groepsgewijze, fysieke VCA- en SOG-examens moeten uitstellen tot minimaal 1 juni 2020.

Dispensatie voor diploma's en certificaten uit het Centraal Diploma Register

1) Diplomahouders van wie het diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden, intrekt.

Op dit moment duren deze maatregelen nog minimaal tot 1 juni 2020. Dit betekent dat de dispensatie voorlopig geldt tot 1 september 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.

2) Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.

3) Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling. Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen weer mogelijk is, of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever.

VOL VCA

Hebt u een leidinggevende functie, bent u hoofdaannemer of ZZP-er? Dan dient u in het bezit te zijn van een geldig VCA VOL diploma. Daarmee toont u aan dat u op de hoogte bent van de geldende eisen op het gebied van Veiligheid,Gezondheid en Milieu en verantwoordelijkheid draagt voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

VCA VOL examen

Het VCA VOL examen duurt maximaal 75 minuten en bestaat uit een beeldschermexamen van 70 meerkeuzevragen. U bent geslaagd als u ten minste een score behaald van 4515 punten. We raden u aan om ter voorbereiding een officieel proefexamen VCA VOL te maken, zodat u weet welke vraagstellingen u kunt verwachten.

Omdat voor deels goed beantwoorde vragen halve punten kunnen worden gescoord, de telling is daarom omgezet naar een puntensysteem:

Aantal vragen Cesuur
70 vragen 4515 punten

 

Het examen VCA VOL is standaard beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Open inschrijvingsexamens

VCA VOL examens kunt u afleggen op een van de diverse open inschrijvingslocaties in het land . In diverse plaatsen in het land verzorgen wij hiervoor examens. U kunt zich hiervoor tot twee dagen voor de gewenste examendatum online aanmelden en direct betalen via iDeal. Hier leest u meer en kunt u zich direct online aanmelden..

Op alle locaties kunt u het examen als beeldschermexamen afleggen. Dit zogeheten CBT-examen (ComputerBased Testing) is beschikbaar in alle standaardtalen. U weet hiermee onmiddellijk na uw examen de uitslag. Geslaagd? Dan wordt u ingeschreven in het Centraal Diplomaregister. Op onze examenlocatie Rotterdam ontvangt u bovendien op aanvraag direct uw VCA diploma en pas. Voor de overige examenlocaties geldt een verwerkingstermijn van 5 werkdagen na het VCA examen.

Grotere bedrijven en opleiders kunnen ook een examen op eigen locatie laten afnemen. Lees hier meer over VCAexamen.nl In Company.

Voorbereiden via E-learning

Via E-learning bereidt u zich online, waar en wanneer u maar wilt, voor op het VCA VOL examen. De VCA VOL Cursus dekt alle actuele Eind- en Toetstermen. En: u vangt twee vliegen in één klap, doordat ook de voor u relevante elementen uit de module Basisveiligheid hierin zijn opgenomen. In de VCA VOL Cursus herkent u duidelijk welke leerstof specifiek geldt voor VCA VOL.

Het E-learning programma is gebaseerd op de vastgestelde Eind en Toetstermen VCA en behandelt de volgende onderwerpen van VOL VCA:

 • Wetgeving
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen: oorzaken en preventie
 • Veiligheidsgedrag
 • Taken, rechten, plichten en overleg
 • Procedures en instructies, signalering
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Haal hier uw VCA diploma

Schrijf u in drie stappen in voor het VCA-examen