Privacy- en cookiebeleid

Dit is het privacy- en cookiebeleid van VCAExamen, waarin je kunt nalezen hoe VCAExamen met je privacy omgaat.

VCAExamen is een activiteit van NIBHV B.V. NIBHV werd in 1999 opgericht door het Instituut Fysieke Veiligheid en Het Oranje Kruis. Sindsdien is NIBHV uitgegroeid tot hét kennisinstituut voor bedrijfshulpverlening in Nederland. Ook deelt zij haar expertise in bedrijfsnoodorganisaties, brand- en arbeidsveiligheid in Nederland. Zij helpt bij het bewust veilig werken binnen iedere organisatie. Met 25 collega’s ontwikkelt zij lesplannen en –materialen, en kwalitatieve leerstof voor bedrijfsveiligheidscursussen. Van bhv tot aan het niveau van de wettelijk aangewezen bedrijfsbrandweer. Meer informatie vind je op de website van NIBHV.

Voor wie is dit privacy- en cookiebeleid bedoeld?

Dit privacy- en cookiebeleid is bedoeld voor bezoekers aan en gebruikers van de website VCAExamen.nl. Voor andere activiteiten van NIBHV verwijzen we je naar het privacystatement van NIBHV dat je hier kunt vinden.

Verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens

NIBHV B.V. (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening), Hoofdweg 240 (3067 GJ) Rotterdam, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. VCAExamen is een handelsnaam van NIBHV B.V.

Contact met VCAExamen

Je kunt als volgt contact opnemen met VCAExamen:

 • Via de contactpagina op de VCAExamen website;
 • per e-mail via info@vcaexamen.nl
 • per telefoon via 010 – 289 28 88
 • per post naar VCAExamen, Postbus 8714, 3009 AS Rotterdam
 • per post naar VCAExamen, Antwoordnummer 91073, 3009 WB Rotterdam

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Bij je bezoek aan VCAExamen.nl, in het kader van een exameninschrijving op de site, of bij webshopbestelling  kan VCAExamen, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking,  de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Voorletters
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Gegevens over je bezoek aan VCAExamen.nl, zoals inloggegevens, URL, IP-adres, browsertype, taal, datum en tijd van je bezoek
 • Gegevens over je gebruik van VCAExamen.nl
 • Gegevens over de examens waarvoor je staat ingeschreven
 • Gegevens over je diploma’s
 • Gegevens over jouw webshopbestellingen, waaronder bestel- en factuuradres
 • Gegevens over jouw gebruik van online producten (leermateriaal)

Voor welke doeleinden verwerken we je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van met jou gesloten overeenkomsten
 • om je de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren
 • om contact met je op te nemen over de door jouw gevraagde diensten
 • om inschrijving voor en deelname aan VCA examens mogelijk te maken om de registratie van door jouw afgelegde VCA examens mogelijk te maken en certificeringen te registreren
 • om je te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van VCAExamen
 • Om je inschrijving voor een VCA examen en het resultaat daarvan te kunnen communiceren met VCA Infra (toezichthouder, ontwikkelaar VCA examens) en SSVV (beheerder Centraal Diploma Register). VCAExamen is verplicht die gegevens door te geven.
 • om je uitnodigingen te sturen voor de VCA examens waarvoor je je hebt ingeschreven om je aanbiedingen van andere organisaties te sturen, als je daarvoor toestemming hebt gegeven
 • om deelname mogelijk te maken aan acties
 • om onze website(s), informatie, producten, diensten en aanbiedingen zo veel mogelijk op je interesses af te stemmen
 • om je toegang te verlenen tot onze website(s) en apps, al dan niet op basis van je registratie als gebruiker
 • om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze dienstverlening en onze (mobiele) websites en apps te verbeteren
 • om markt- en statistisch onderzoek uit te voeren
 • om te voldoen aan wet- en regelgeving

Je persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens?

VCAExamen verwerkt je persoonsgegevens omdat zij daarvoor, in de woorden van de Algemene verordening gegevensbescherming, een ‘gerechtvaardigd belang’ heeft.
Dat houdt in dat wij je gegevens mogen verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, zolang je privacybelangen niet in de knel komen. We mogen dat ook doen in het belang van anderen, zoals onze klanten (zoals opleiders en werkgevers). In bepaalde gevallen verwerken wij je persoonsgegevens voor de uitvoering van een met jouw gesloten overeenkomst, of om wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld op het gebied van administratie en belastingen) na te leven. Als we voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens je toestemming nodig hebben zullen we die gegevens pas verwerken als we je toestemming hebben gekregen, en zullen we daarmee stoppen als je die toestemming intrekt.

Hoe komen wij aan je persoonsgegevens?

Wij kunnen de beschikking krijgen over je persoonsgegevens omdat je die zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het inschrijven voor een examen, het doen van een bestelling op onze website, of bij het inloggen op VCAExamen.nl. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens ontvangen van opleiders waar je een door VCAExamen geregistreerd VCA examen gaat volgen of gevolgd hebt.

Websites van derden

Met uitzondering van websites van derden die VCAExamen als verwerker inschakelt, is dit privacy- en cookiebeleid niet van toepassing op de websites van derden waarnaar VCAExamen op zijn website(s) een hyperlink aanbiedt. VCAExamen is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden

Verwerkers

Voor zover VCAExamen voor de in dit privacy- en cookiebeleid vermelde doeleinden gebruik maakt van de diensten van derden en deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, heeft VCAExamen de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor de hier omschreven doeleinden worden verwerkt.

Doorgifte aan derden

NIBHV deelt jouw gegevens met VCA Infra (onderdeel van Stichting eX:plain) en SSVV. VCA infra bewaakt de kwaliteit van de Examencentra VCA/SOG. Zodra je slaagt voor een VCA examen worden jouw diplomagegevens door VCA Infra vastgelegd in het Centraal Diploma Register (CDR) dat wordt beheerd door SSVV. Middels deze centrale registratie kun jij overal aantonen te beschikken over een officieel erkend VCA diploma.

Klik hier voor het privacystatement van Stichting eX:plain

Klik hier voor de privacyverklaring van SSVV in het kader van het CDR

Gegevensverwerking in Nederland en in het buitenland

Je persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of in landen waarvoor dit is toegestaan op grond van de Nederlandse wetgeving.

Cookies

Voor het verzamelen van gegevens gebruikt VCAExamen cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van je computer worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om je favoriete instellingen voor
een bepaalde dienst, webpagina of website bij te houden. Cookies kunnen ook worden gebruikt om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Als het niet noodzakelijk is om persoonlijke gegevens in een cookie op te slaan, zal VCAExamen dat niet doen.

Bij je bezoek aan VCAExamen.nl wordt je gevraagd toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Indien je die toestemming geeft (door op ‘Akkoord’ te klikken of door verder te gaan met je bezoek aan de website) kunnen de cookies worden geplaatst. Wilt je geen cookies accepteren, dan kan je dit altijd zelf aangeven in je browser. Meer informatie hierover kan je verkrijgen bij de fabrikant van je browser. Als je cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat bepaalde diensten niet beschikbaar voor je zijn.

Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het overbrengen van communicatie en/of voor
de verlening van de diensten waarom je vraagt. Ze worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde voorkeuren op te slaan, bijvoorbeeld om te onthouden dat je ingelogd bent, dat je toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, dat je bepaalde pagina’s reeds bekeken hebt, dat je meegedaan hebt aan een onderzoek, of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden.

Cookies voor het tonen van gerichte advertenties
VCAExamen kan bepaalde specifieke technieken als retargeting inzetten om bezoekers die bepaalde pagina’s van deze website hebben bezocht opnieuw te bereiken via gerichte advertenties op websites van derden. Om deze advertenties zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op je interesses worden cookies gebruikt. De gegevens die in deze cookies worden opgeslagen zijn volledig anoniem.

Cookies voor website analyse
VCAExamen maakt gebruik van analytische cookies. Deze worden door VCAExamen gebruikt om te analyseren hoe je de websites gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de websites (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen door derden.

Overige cookies
De website van VCAExamen kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook, LinkedIn of Twitter
en Instagram. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op jouw computer worden geplaatst om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Waar vind ik alle cookies?

Op de cookiepagina vind je alle cookies die momenteel gebruikt worden op vcaexamen.nl

Cookies verwijderen

Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van de onderstaande browsers om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw jouw voorkeuren zult moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Cookies en sitegegevens beheren met de onderstaande browsers:

Je hebt altijd het recht een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie daarover vind je hier.

Beveiliging en bewaartermijn

VCAExamen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. VCAExamen bewaart jouw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te geven in welke persoonsgegevens we
van jou verwerken. Ook kan je om rectificatie of wissing van die persoonsgegevens vragen, of om beperking van de verwerking van die gegevens. Daarnaast heb je het recht tegen verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens. Je kan daarvoor een bericht sturen, met je naam en contactgegevens aan VCAExamen, Postbus 8714, 3009 AS Rotterdam of een e-mail sturen aan info@vcaexamen.nl. In je verzoek moet je zoveel mogelijk specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we je een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan je verzoek kon worden voldaan. Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat je ons de nadere specificatie hebt verstrekt.

Je hebt altijd het recht een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie daarover vind je hier.

Wijziging en versie

Wij kunnen dit privacy- en cookiebeleid wijzigen of aanpassen. We raden je daarom aan dit privacy en cookiebeleid regelmatig op wijzigingen na te lezen. Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 8 april 2021.