Examinering

Door het verbod op groepsbijeenkomsten zullen examencentra alle groepsgewijze, fysieke VCA- en SOG-examens moeten uitstellen tot minimaal 1 juni 2020.

Dispensatie voor diploma's en certificaten uit het Centraal Diploma Register

1) Diplomahouders van wie het diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden, intrekt.

Op dit moment duren deze maatregelen nog minimaal tot 1 juni 2020. Dit betekent dat de dispensatie voorlopig geldt tot 1 september 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.

2) Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.

3) Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling. Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen weer mogelijk is, of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever.

Wat is VCA

Werkgevers zijn conform de Arbowet verplicht om te zorgen voor de veiligheid van iedereen die zich op het bedrijf of bouwplaats bevindt. Dat is niet voor niets; uit cijfers van het CBS blijkt dat jaarlijks meer dan 150.000 werkenden zijn betrokken bij een bedrijfsongeval. Hiervoor is het VCA Examenstelsel ontwikkeld.

Wat is VCA en wat betekent VCA? De VCA betekenis is de VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Het VCA-systeem wordt beheerd door de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV); een onafhankelijke stichting ter bevordering van de veiligheid, arbeidsomstandigheden, het milieu en de competenties van de leden van de (branche-) organisaties die bij SSVV zijn aangesloten.

De VCA betekenis gaat natuurlijk verder. Werknemers, werkgevers en ZZP-ers die werken op een bouwterrein of in een risicovolle omgeving leren om veilig te werken en rekening te houden met het milieu en de gezondheid van henzelf en anderen. Met een geldig VCA diploma kunnen werknemers, bedrijven en ZZP-ers daadwerkelijk aantonen dat zij deze kennis hebben.

Voor wie is VCA?

Werknemers kunnen met een VCA diploma aantonen dat ze de benodigde kennis in huis hebben om op een veilige en verantwoorde manier te werken.

Als een bedrijf VCA gecertificeerd is, betekent dat automatisch dat alle werknemers VCA gediplomeerd dienen te zijn. Bovendien kunnen opdrachtgevers eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA en dat operationeel leidinggevenden en ZZP-ers beschikken over het diploma VCA-VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden).

VCAexamen.nl biedt examens en lesmateriaal voor B-VCA, VCA-VOL en VIL-VCU. Volgens de laatste Eind- en Toetstermen, voor een uitstekende prijs.


Haal hier uw VCA diploma

Schrijf u in drie stappen in voor het VCA-examen