Examinering

Door het verbod op groepsbijeenkomsten zullen examencentra alle groepsgewijze, fysieke VCA- en SOG-examens moeten uitstellen tot minimaal 1 juni 2020.

Dispensatie voor diploma's en certificaten uit het Centraal Diploma Register

1) Diplomahouders van wie het diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden, intrekt.

Op dit moment duren deze maatregelen nog minimaal tot 1 juni 2020. Dit betekent dat de dispensatie voorlopig geldt tot 1 september 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.

2) Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.

3) Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling. Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen weer mogelijk is, of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever.

VCA In Company

Bedrijven en opleiders kunnen een groep cursisten een examen laten afleggen op hun eigen locatie. Deze manier van VCA examinering noemen we VCA In Company. Deze examinering is geschikt voor een groep van minimaal tien kandidaten.

Momenten VCA In Company

Voor het organiseren van Nederlandstalige VCA examens hanteren we verschillende momenten. De vaste momenten zijn:

  • maandag tot en met zaterdag 16.00 uur
  • maandag tot en met vrijdag 19.00 uur

Aanmelden VCA In Company examen

De aanmeldingstermijn voor een In Company is zeven werkdagen. De lijst met kandidaatgegevens dient vijf werkdagen voor aanvang van het examen door VCAexamen.nl te zijn ontvangen. Kandidaten die niet zijn aangemeld, kunnen niet deelnemen aan het examen.

Wilt u binnen de termijn van 7 werkdagen extra kandidaten aanmelden? Dat kan. Hiervoor geldt wel een toeslag van € 125,00 per type examen.

Wilt u meer informatie over VCA In Company? Neem contact met ons op via 010 – 289 28 88 of mail naar info@vcaexamen.nl

Facturatie

De facturatie is gebaseerd op ten minste tien kandidaten. Dat betekent dat bij een groepsgrootte van bijvoorbeeld acht kandidaten u voor tien kandidaten betaald.

Wel kunnen voor de Nederlandstalige examens de B-VCA kandidaten opgeteld worden bij de VOL-VCA kandidaten. Bijvoorbeeld: 5 x B-VCA en 3 x VOL-VCA = 8 x VCA, de factuur kent een aanvulling van twee kandidaten.

Maken kandidaten gebruik van een voorleesexamen? Vaak wordt een voorleesexamen aansluitend op een schriftelijk examen aangemeld voor één of twee kandidaten die hiervoor in aanmerking komen. U betaalt dan het aantal kandidaten dat deelneemt aan het voorleesexamen. Wanneer een op zich zelf staand voorleesexamen wordt aangemeld dan geldt dat de facturatie op basis van 5 kandidaten wordt gesteld.

Meer weten over de facturatie? Neem contact met ons op via 010 – 289 28 88 of mail naar info@vcaexamen.nl


Haal hier uw VCA diploma

Schrijf u in drie stappen in voor het VCA-examen