VCA In Company

Bedrijven en opleiders kunnen een groep cursisten een examen laten afleggen op hun eigen locatie. Deze manier van VCA examinering noemen we VCA In Company. Deze examinering is geschikt voor een groep van minimaal tien kandidaten.

Momenten VCA In Company

Voor het organiseren van Nederlandstalige VCA examens hanteren we verschillende momenten. De vaste momenten zijn:

  • maandag tot en met zaterdag 16.00 uur
  • maandag tot en met vrijdag 19.00 uur

Aanmelden VCA In Company examen

De aanmeldingstermijn voor een VCA In Company is zeven werkdagen. De lijst met kandidaatgegevens dient vijf werkdagen voor aanvang van het examen door VCAexamen.nl te zijn ontvangen. Kandidaten die niet zijn aangemeld, kunnen niet deelnemen aan het examen.

Wilt u binnen de termijn van 7 werkdagen extra kandidaten aanmelden? Dat kan. Hiervoor geldt wel een toeslag van € 125,00 per type examen.

Wilt u meer informatie over VCA In Company? Neem contact met ons op via 010 – 289 28 88 of mail naar info@vcaexamen.nl

Facturatie

De facturatie is gebaseerd op ten minste tien kandidaten. Dat betekent dat bij een groepsgrootte van bijvoorbeeld acht kandidaten u voor tien kandidaten betaald.

Wel kunnen voor de Nederlandstalige examens de B-VCA kandidaten opgeteld worden bij de VOL-VCA kandidaten. Bijvoorbeeld: 5 x B-VCA en 3 x VOL-VCA = 8 x VCA, de factuur kent een aanvulling van twee kandidaten.

Maken kandidaten gebruik van een voorleesexamen? Vaak wordt een voorleesexamen aansluitend op een schriftelijk examen aangemeld voor één of twee kandidaten die hiervoor in aanmerking komen. U betaalt dan het aantal kandidaten dat deelneemt aan het voorleesexamen. Wanneer een op zich zelf staand voorleesexamen wordt aangemeld dan geldt dat de facturatie op basis van 5 kandidaten wordt gesteld.

Meer weten over de facturatie? Neem contact met ons op via 010 – 289 28 88 of mail naar info@vcaexamen.nl

Locatie-eisen VCA In Company

De examenruimte voor een VCA examen op locatie moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het moet een rustige, goed geventileerde, verlichte en verwarmde ruimte zijn.
  • Tafels en stoelen moeten met ruim voldoende tussenruimte zijn opgesteld of op een zodanige manier zijn opgesteld dat fraude voorkomen wordt en kandidaten geconcentreerd hun examen kunnen afleggen. Stoelen en tafels moeten allen zodanig zijn opgesteld, dat alle kandidaten dezelfde richting op kijken.
  • Al het aan de opleiding gerelateerde opleidingsmateriaal moet uit de ruimte verwijderd te zijn.

Omdat de examenruimte onder de volledige verantwoordelijkheid van VCAexamen.nl valt, behouden we het recht om een opgegeven, gewenste locatie die niet aan de hierboven gestelde eisen voldoet, af te keuren als examenruimte en zodoende het examen af te keuren. De kosten voor dit examen zullen in dergelijke gevallen echter doorberekend worden.

Basisveiligheid VCA

Wil je je snel, gemakkelijk en goedkoop aanmelden voor het examen VCA? Schrijf je dan in drie stappen in voor het VCA-examen.

Als je in een risicovolle omgeving werkt of risicovolle werkzaamheden uitvoert maar geen leidinggevende bent, of je bent zzp’er en je verhuurt jezelf als tijdelijke medewerker (inspanningsverplichting) dan heb je geen VOL-VCA diploma nodig. Het diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA) is dan voldoende.
Als je intercedent bent of leidinggevende bij een uitzendbureau, dan heb je het diploma VIL-VCU nodig.


Haal hier uw VCA diploma

Schrijf u in drie stappen in voor het VCA-examen