Copyright op e-learningmodules

Hieronder lees je de copyright die van toepassing is op al onze e-learning modules.

  • Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIBHV als auteursrechthebbende.
  • Op het gebruik van deze uitgave zijn de Algemene Voorwaarden van het NIBHV van toepassing.
  • voor alle foto’s met © Dräger geldt: Alle rechten voorbehouden. Gebruik is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, noch worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd  gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier.