VCA In Company

Bedrijven en opleiders kunnen cursisten een groepsexamen laten afleggen op hun eigen locatie. Deze manier van VCA examinering noemen we VCA In Company. Voor deze examinering geldt dat er een minimale groepsgrootte van tien kandidaten wordt berekend.

Aanmelden VCA In Company examen

De aanmeldingstermijn voor groepsexamens is 5 werkdagen. De lijst met kandidaatgegevens dient drie werkdagen voor aanvang van het examen door VCAexamen.nl te zijn ontvangen. Als kandidaten niet zijn aangemeld, kan er niet worden deelgenomen aan het examen.

Wilt u binnen de termijn van 5 werkdagen extra kandidaten toevoegen aan het aangemelde examen? Ook dat kan. Hiervoor geldt dat altijd even contact moet worden opgenomen met het VCAexamen.nl.

Wilt u meer informatie over VCA In Company? Neem contact met ons op via 010 – 289 28 88 of mail naar info@vcaexamen.nl

Locatie-eisen VCA In Company

De examenruimte voor een VCA examen op locatie moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het moet een rustige, goed geventileerde, verlichte en verwarmde ruimte zijn.
  • Tafels en stoelen moeten met ruim voldoende tussenruimte zijn opgesteld of op een zodanige manier zijn opgesteld dat fraude voorkomen wordt en kandidaten geconcentreerd hun examen kunnen afleggen. Stoelen en tafels moeten allen zodanig zijn opgesteld, dat alle kandidaten dezelfde richting op kijken.
  • Al het aan de opleiding gerelateerde opleidingsmateriaal moet uit de ruimte verwijderd te zijn.

Omdat de examenruimte onder de volledige verantwoordelijkheid van VCAexamen.nl valt, behouden we het recht om een opgegeven, gewenste locatie die niet aan de hierboven gestelde eisen voldoet, af te keuren als examenruimte en zodoende het examen af te keuren. De kosten voor dit examen zullen in dergelijke gevallen echter doorberekend worden.

Facturatie

De facturatie is gebaseerd op ten minste tien kandidaten. Dat betekent dat bij een groepsgrootte van bijvoorbeeld acht kandidaten de factuur een aanvulling van twee kandidaten kent. Echter kunnen voor de Nederlandstalige examens de B-VCA kandidaten wel opgeteld worden bij de VOL-VCA kandidaten. Bijvoorbeeld: 5 x B-VCA en 3 x VOL-VCA = 8 x VCA, de factuur kent een aanvulling van twee kandidaten.

Meer weten over de facturatie? Neem contact met ons op via 010 – 289 28 88 of mail naar info@vcaexamen.nl


Haal hier uw VCA diploma

Schrijf u in drie stappen in voor het VCA-examen