Examinering

Door het verbod op groepsbijeenkomsten zullen examencentra alle groepsgewijze, fysieke VCA- en SOG-examens moeten uitstellen tot minimaal 1 juni 2020.

Dispensatie voor diploma's en certificaten uit het Centraal Diploma Register

1) Diplomahouders van wie het diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden, intrekt.

Op dit moment duren deze maatregelen nog minimaal tot 1 juni 2020. Dit betekent dat de dispensatie voorlopig geldt tot 1 september 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.

2) Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.

3) Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling. Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen weer mogelijk is, of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever.

VCA In Company

Bedrijven en opleiders kunnen cursisten een groepsexamen laten afleggen op hun eigen locatie. Deze manier van VCA examinering noemen we VCA In Company. Voor deze examinering geldt dat er een minimale groepsgrootte van tien kandidaten wordt berekend.

Aanmelden VCA In Company examen

De aanmeldingstermijn voor groepsexamens is 5 werkdagen. De lijst met kandidaatgegevens dient drie werkdagen voor aanvang van het examen door VCAexamen.nl te zijn ontvangen. Kandidaten die niet zijn aangemeld, kunnen niet deelnemen aan het examen.

Wilt u binnen de termijn van 5 werkdagen extra kandidaten toevoegen aan het aangemelde examen? Dat kan. Hiervoor geldt dat altijd even contact moet worden opgenomen met het VCAexamen.nl.

Wilt u meer informatie over VCA In Company? Neem contact met ons op via 010 – 289 28 88 of mail naar info@vcaexamen.nl

Locatie-eisen VCA In Company

De examenruimte voor een VCA examen op locatie moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het moet een rustige, goed geventileerde, verlichte en verwarmde ruimte zijn.
  • Tafels en stoelen moeten met ruim voldoende tussenruimte zijn opgesteld of op een zodanige manier zijn opgesteld dat fraude voorkomen wordt en kandidaten geconcentreerd hun examen kunnen afleggen. Stoelen en tafels moeten allen zodanig zijn opgesteld, dat alle kandidaten dezelfde richting op kijken.
  • Al het aan de opleiding gerelateerde opleidingsmateriaal moet uit de ruimte verwijderd te zijn.

Omdat de examenruimte onder de volledige verantwoordelijkheid van VCAexamen.nl valt, behouden we het recht om een opgegeven, gewenste locatie die niet aan de hierboven gestelde eisen voldoet, af te keuren als examenruimte en zodoende het examen af te keuren. De kosten voor dit examen zullen in dergelijke gevallen echter doorberekend worden.

Facturatie

De facturatie is gebaseerd op ten minste tien kandidaten. Dat betekent dat bij een groepsgrootte van bijvoorbeeld acht kandidaten de factuur een aanvulling van twee kandidaten kent. Wel kunnen voor de Nederlandstalige examens de B-VCA kandidaten opgeteld worden bij de VOL-VCA kandidaten. Bijvoorbeeld: 5 x B-VCA en 3 x VOL-VCA = 8 x VCA, de factuur kent een aanvulling van twee kandidaten.

Meer weten over de facturatie? Neem contact met ons op via 010 – 289 28 88 of mail naar info@vcaexamen.nl


Haal hier uw VCA diploma

Schrijf u in drie stappen in voor het VCA-examen